MİSYON & VİZYON

Misyonumuz

Okulumuz mezunlarını ve üyelerini okulumuzla bağlarını güçlendirerek farklı platformda buluşturmak ve kaynaştırmak.
Sosyal, kültürel, sportif ve mesleki alanlarda öğrencilerimiz ile okulumuz mezunlarını bir araya getirerek yaratıcı etkinliklere imza atılmasını sağlar.
Okulumuz mezunlarını, kültürel, sosyal ve mesleki birikimlerini, okulumuzun gelişimine katkıda bulunabilecek şekilde kullanabilmeleri adına faaliyetler düzenler.
Sürdürebilir iletişim ağı oluşturarak kaynaşma ve birliktelik sağlar.

Vizyonumuz

Derneğimiz, okulumuzun köklü geçmişinden aldığı güçle ve çağdaş değerleri ile geçmişten geleceğe mezunlarımızı birliktelik çatısı altında toplayarak TED ruhunu yaşatmak ve dinamik, modern yapısını koruyarak üyesi olmaktan daima onur duyulan örnek bir dernek olmaktır.